فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام)

طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام) یکی از پروژه های ملی و مهم صنعت برق و زیربنایی‏ترین گام در زمینه هوشمندسازی سیستم برق می باشد. هدف اصلی این طرح پیاده سازی زیرساخت هوشمند اندازه گیری (AMI) شامل کنتورهای هوشمند، شبکه مخابراتی و مرکز جمع آوری داده و دستیابی به اهدافی چون اندازه ‏گیری، مانیتورینگ، کنترل و مدیریت تولید، توزیع و ذخیره و مصرف انرژی الکتریکی، کاهش تلفات، کاهش هزینه‏ ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه می باشد.

از جمله اقدامات این شرکت به عنوان طراح سیستم یکپارچه سخت افزاری و نرم افزاری و تامین‏ کننده تجهیزات هوشمند در اجرای فاز اول این طرح به موارد ذیل اشاره می گردد.

  • طراحی و تامین کنتورهای هوشمند (AMI) و سایر تجهیزات لازم برای مشترکین صنعتی، تجاری و مسکونی متراکم و پراکنده
  • طراحی و تامین (MDM (Meter Data Management
  • طراحی و تامین سخت افزار و نرم افزار سیتم مرکزی CAS (Central Access System)
  • طراحی و ارائه انواع نرم افزارهای کاربردی جهت پایش و کنترل عملکرد سیستم
  • پیاده ‏سازی طرح‏های توسعه‏ای نظیر قابلیت همکاری کنتورهای هوشمند FID (FAHAM Interoperability Documents)، مدیریت کلید (Key Management) و ..

برنامه اجرایی فاز اول این طرح ( نصب یک میلیون کنتور هوشمند) مربوط به پنج منطقه جغرافیایی سطح کشور می باشد. شرکت بهینه سازان طوس سه پنجم سهم این بازار (۲۳ شرکت توزیع نیروی برق از ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق) را به شرح ذیل در اختیار دارد:

فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی در ناحیه شرقی کشور به مرکزیت شرکت توزیع نیروی برق مشهد:

کارفرمایان:شرکت مادر تخصصی توانیر، شرکت مهام شرق

شرکت های توزیع نیروی برق زیرمجموعه: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، شرکت توزیع نیروی برق سمنان، شرکت توزیع نیروی برق گلستان، شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

تراکم: حدود ۰۰۰ ۸۲, انشعاب

 انواع کنتورها: کنتورهای تکفاز هوشمند، سه فاز مستقیم هوشمند، سه فاز اتصال ثانویه هوشمند، سه فاز اتصال اولیه هوشمند

انواع مشترکین مشمول طرح: مشترکین صنعتی، تجاری، چاه های کشاورزی و مسکونی

 

 

فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی در ناحیه جنوب غربی کشور به مرکزیت شرکت توزیع نیروی برق اهواز:

کارفرمایان: شرکت مادر تخصصی توانیر، شرکت مهام شرق

شرکت های توزیع نیروی برق زیرمجموعه: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اهواز، شرکت توزیع نیروی برق لرستان، شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان، شرکت توزیع نیروی برق ایلام، شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری

تراکم: حدود ۰۰۰, ۱۲۳ انشعاب

 انواع کنتورها: کنتورهای تکفاز هوشمند، سه فاز مستقیم هوشمند، سه فاز اتصال ثانویه هوشمند، سه فاز اتصال اولیه هوشمند

 

 

انواع مشترکین مشمول طرح: مشترکین صنعتی، تجاری، چاه های کشاورزی و مسکونی

فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی در نواحی مرکزی و شمالی کشور به مرکزیت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ:

کارفرمایان:شرکت مادر تخصصی توانیر، شرکت صفانیکو سپاهان

شرکت های توزیع نیروی برق زیرمجموعه: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، شرکت توزیع نیروی برق قم، شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران، شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، شرکت توزیع نیروی برق مرکزی

تراکم: حدود ۰۰۰, ۱۶۰ انشعاب

 انواع کنتورها: کنتورهای تکفاز هوشمند، سه فاز مستقیم هوشمند، سه فاز اتصال ثانویه هوشمند، سه فاز اتصال اولیه هوشمند

انواع مشترکین مشمول طرح: مشترکین صنعتی، تجاری، چاه های کشاورزی و مسکونی