فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام)

طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام) یکی از پروژه های ملی و مهم صنعت برق و زیربنایی‏ترین گام در زمینه هوشمندسازی سیستم برق می باشد. هدف اصلی این طرح پیاده سازی زیرساخت هوشمند اندازه گیری (AMI) شامل کنتورهای هوشمند، شبکه مخابراتی و مرکز جمع آوری داده و دستیابی به اهدافی چون اندازه ‏گیری، مانیتورینگ، کنترل و مدیریت تولید، توزیع و ذخیره و مصرف انرژی الکتریکی، کاهش تلفات، کاهش هزینه‏ ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه می باشد.

از جمله اقدامات این شرکت به عنوان طراح سیستم یکپارچه سخت افزاری و نرم افزاری و تامین‏ کننده تجهیزات هوشمند در اجرای فاز اول این طرح به موارد ذیل اشاره می گردد.

  • طراحی و تامین کنتورهای هوشمند (AMI) و سایر تجهیزات لازم برای مشترکین صنعتی، تجاری و مسکونی متراکم و پراکنده
  • طراحی و تامین (MDM (Meter Data Management
  • طراحی و تامین سخت افزار و نرم افزار سیتم مرکزی CAS (Central Access System)
  • طراحی و ارائه انواع نرم افزارهای کاربردی جهت پایش و کنترل عملکرد سیستم
  • پیاده ‏سازی طرح‏های توسعه‏ای نظیر قابلیت همکاری کنتورهای هوشمند FID (FAHAM Interoperability Documents)، مدیریت کلید (Key Management) و ..

برنامه اجرایی فاز اول این طرح ( نصب یک میلیون کنتور هوشمند) مربوط به پنج منطقه جغرافیایی سطح کشور می باشد. شرکت بهینه سازان طوس سه پنجم سهم این بازار (۲۳ شرکت توزیع نیروی برق از ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق) را به شرح ذیل در اختیار دارد: