حضور شرکت بهینه سازان طوس در اولین نمایشگاه برق مشترک ایران و عراق